Modré Světlo

Proč potřebujete počítačové brýle, i když si myslíte, že ne?

Když si vzpomenu na prvotní lidský původ, jediné přirozené světlo, které existovalo, a přirozený zdroj světla, pod kterým se naše těla vyvíjela, bylo slunce. Za posledních 100+ let bylo jediným umělým zdrojem světla dostupným pro člověka žárové světlo, které má velmi podobné spektrální znaky jako samotné slunce. S...

Read more

Modré Světlo

V elektromagnetickém spektru leží modré světlo v rozsahu vlnových délek mezi 380 a 500 nanometry. Spadá tedy do viditelné části spektra, kterému jsme každý den vystaveni. Modré světlo se jako součást viditelného světelného spektra nachází všude – v přirozeném světle vyzařovaném sluncem nebo v umělém světle vyzařovaném LED...

Read more

Stránka 1 z 1